นิยามที่ดีที่สุด
พ่องมุงตาย

ควย


ควยดำ

พ่องมุงตาย

พ่อเสียชีวิต


ควยดำ

พ่องมุงตาย

พ่อ HP หมด พ่อนิ่ง พ่อลอยทะลุกำแพง


พ่อมึง HP หมด