นิยามที่ดีที่สุด
พอตเตอร์เฮด

กลุ่มเเฟนคลับของวรรณกรรมอันโด่งดังอย่าง เเฮร์รี่ พอตเตอร์


- พวกพอตเตอร์เฮดมักจะมีจินตนาการอันสูงส่งเสมอ