นิยามที่ดีที่สุด
เพื่อน

เป็นคนน่ารัก น่ายิก น่ากอดด เตี้ยๆๆ แต่ก้ดีทุกยากยกเว้นมีเพื่อน อิอิ


มีเพื่อนชั่วเป็นตัวตายยย