พ่อเทพบุตร


4

คือสิ่งที่จะตามเย็ดทุกรู ไม่ว่าตะรูหญิงรูชาย

เช่น พ่อเทพบุตรเกิดอาการเงี่ยน โตแล้วจะเย็ดใครก็ได้


3

แม่งเหี้ย

เช่น เวลาเจอพี่เบียร์ ให้ทักทายด้วยคำว่า พี่เบียร์แม่งเหี้ย


เสนอนิยามใหม่

พ่อเทพบุตร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง