นิยามที่ดีที่สุด
พ่อเทพบุตร

คือสิ่งที่จะตามเย็ดทุกรู ไม่ว่าตะรูหญิงรูชาย


เช่น พ่อเทพบุตรเกิดอาการเงี่ยน โตแล้วจะเย็ดใครก็ได้

พ่อเทพบุตร

แม่งเหี้ย


เช่น เวลาเจอพี่เบียร์ ให้ทักทายด้วยคำว่า พี่เบียร์แม่งเหี้ย