นิยามที่ดีที่สุด
พ่อง มึงสิ

เเปลว่าพ่อมึงสิ ได้นิยมมาจากไวรุ่นหยุดใช้คำนี้เถอะไวรุ่นทุกคน


หยุดใช้คำว่าพ่องมึงสักทีนะไวรุ่นขอร้องจากสถาบันไลค์สาระ