พ่อง มึงสิ


1

เเปลว่าพ่อมึงสิ ได้นิยมมาจากไวรุ่นหยุดใช้คำนี้เถอะไวรุ่นทุกคน

หยุดใช้คำว่าพ่องมึงสักทีนะไวรุ่นขอร้องจากสถาบันไลค์สาระ


เสนอนิยามใหม่

พ่อง มึงสิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง