พ่องเตย


0

พ่อมึงตาย

พ่องเตย


เสนอนิยามใหม่

พ่องเตย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง