นิยามที่ดีที่สุด
พ่องง

เกิดอาการผัวบองแม่ไม่เข้าใจ


A : พ่องง
B : ไปอธิบายพ่อด้วยนะ

พ่องง

เป็นคำศัพท์ที่ลากยาวจากคำด่าอย่าง "พ่อมึง" หรือ "พ่อง"
มักใช้เวลาไม่พึงพอใจ


A : เคยดูเรื่องพยัคฆ์ร้ายควายส่ายหน้าไหม?
ฺB : //ส่ายหน้า
A : นั่นไง!! ควาย!!
B : พ่องง!!