นิยามที่ดีที่สุด
เพื่อ

เป็นคำยอกฮิตจากเดี่ยว10ใช้ถามกวนสร้นตีน


เช่น มืงกินข้าวเพื่อ