นิยามที่ดีที่สุด
พ่อ

พ่อคนที่ถูกแช่งให้ตายมากที่สุด


พ่อมึงตาย

พ่อ

ชายผู้ให้กำเนิดบุตร


พ่อผมเป็นทหาร

พ่อ

ผัวแม่มึง ลูกย่ามึง อีดอก


ลูกอีดอก