พ่อ


2

พ่อคนที่ถูกแช่งให้ตายมากที่สุด

พ่อมึงตาย


1

ผัวแม่มึง ลูกย่ามึง อีดอก

ลูกอีดอก


เสนอนิยามใหม่

พ่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง