โพ่เหยง


1

แปลว่า ผู้หญิง เห็นพวกวัยรุ่นชายเค้าใช้กัน

ว่างัยคร้าบ คุณโพ่เหยง


เสนอนิยามใหม่

โพ่เหยง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง