นิยามที่ดีที่สุด
โพ่เหยง

แปลว่า ผู้หญิง เห็นพวกวัยรุ่นชายเค้าใช้กัน


ว่างัยคร้าบ คุณโพ่เหยง