นิยามที่ดีที่สุด
พิสูตร

เก่งในทุกๆด้าน เก่งเกิ๊น ไม่สามารถระบุความเก่งกาจได้


คุณมันพิสูตรวะ