พิสูตร


1

เก่งในทุกๆด้าน เก่งเกิ๊น ไม่สามารถระบุความเก่งกาจได้

คุณมันพิสูตรวะ


เสนอนิยามใหม่

พิสูตร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง