นิยามที่ดีที่สุด
พ่องมึงตาย

พะพ่อง


พ่องเด้าเเม่