พ่องมึงตาย


2

พะพ่อง

พ่องเด้าเเม่


เสนอนิยามใหม่

พ่องมึงตาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง