เบยลาวเสนอนิยามใหม่

เบยลาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง