นิยามที่ดีที่สุด
เบยลาว

คำที่คนลาวไว้สะกด "เบียร์ลาว"


เบยลาวสักกำบ่

เบยลาว

น. เบียร์ลาว มาจากคำว่า "ເບຍລາວ" ในภาษาลาว


ເບຍລາວແມ່ນຜະລິດຕະພັນເບຍຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ (เบยลาวแม่นผะลิดตะพันของบํลิสัดเบยลาว)