บร๊ะ


9

คำอุทาน อาจจะแผลงมาจากคำว่า "คุณพระ" ในสมัยเก่าแก่

โอ้! บร๊ะ ทำไมมันช่างเยี่ยมยอดอะไรแบบนี้


เสนอนิยามใหม่

บร๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง