นิยามที่ดีที่สุด
บร๊ะ

คำอุทาน อาจจะแผลงมาจากคำว่า "คุณพระ" ในสมัยเก่าแก่


โอ้! บร๊ะ ทำไมมันช่างเยี่ยมยอดอะไรแบบนี้