นิยามที่ดีที่สุด
บระเจ้าโจ๊ก

ด้วยบละรานุภาพของบระเจ้า จึงก่อเกิดบรังยิ่งใหญ่ อันเป็นที่มา ของการเข้าถึงบร๊ะ. ...เจ้ าา าาา


วันหนึ่งบร๊ะเจ้า โจ๊กไปเดินตลาด บร๊ะเจ้าโจ้กได้แสดงบร๊ะนุภาพหายตัว ลงไปอยู่ใต้ ท่อระบายน้ำ ช่างเป็นบร๊ะนุภาพ อัศจรรย์!!!