นิยามที่ดีที่สุด
ไบร้กุ้ง

ผู้ที่ทำเซิฟล่ม4ครั้งติด


ไบร้กุ้งโหดสัส