ไบร้กุ้ง


4

ผู้ที่ทำเซิฟล่ม4ครั้งติด

ไบร้กุ้งโหดสัส


เสนอนิยามใหม่

ไบร้กุ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง