บยอน


4

นามสกุลของผู้น่ารัก น่าลัก ไร้ลูกกระเดือก

น้องบยอน บยอนคนเล็ก


เสนอนิยามใหม่

บยอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง