นิยามที่ดีที่สุด
บยองฮอน

ผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบใช้กำลังกับสมาชิก โดยไม่ได้เจียมขนาดร่างกายตนเลยแม้แต่น้อย


ก็ไม่ได้สูงเสียเท่าใด