บยองฮอน


0

ผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบใช้กำลังกับสมาชิก โดยไม่ได้เจียมขนาดร่างกายตนเลยแม้แต่น้อย

ก็ไม่ได้สูงเสียเท่าใด


เสนอนิยามใหม่

บยองฮอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง