นิยามที่ดีที่สุด
บร้า

บร้า มีความหมายว่า บ้า ซึ่งเป็นภาษาวัยรุ่น ที่นิยมใช้กัน


เช่น คนบร้า
A: นี่บี นายรักฉันแค่ไหนหรอ
B: รัีกเท่้าน้ำ รักเท่าฟ้า รักเท่ามหาสมุทรเลย
A: คนบร้า