นิยามที่ดีที่สุด
บ่ายสอง

เกรียน


เกรียน รั่ว บ้า ฮา สุดๆ