นิยามที่ดีที่สุด
เบียร์

นํ้าเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย. (อ. beer).


เบียร์