โบยบิน


1

หำเล็ก

ควยไร


เสนอนิยามใหม่

โบยบิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง