นิยามที่ดีที่สุด
บุ๋ย

ชะนีบุ๋ย คือชอบทำตัวงุงิ อุอิ คริๆ ทั้งที่จริงๆลุคมึงไม่ใช่ จบนะ


อุ๊ยอีดอกอย่าทำตัวบุ๋ยค่ะพูดเลย

บุ๋ย

น. เป็นคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความหมายเท่ากับเหี้ย
มีที่มาจากชื่อคลองบุ๋ยที่ผ่าน Mahidol Learning Center กับ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
ซึ่งในคลองเต็มไปด้วยตัวเหี้ย


ไปทำบุ๋ยอะไรมาวะ