เบย์


9

เกย์ริฟเฟอร์

ไอดอร็อควอนนาบี อิิออิิอิอิอิอ โทด


-2

คุวยทั้งหมด

เทพซ่า


-14

หงึกๆ

กำ หงึกๆ แอะอี๊แอ่~

อิอิอิอิอิอิอิอิ


เสนอนิยามใหม่

เบย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง