นิยามที่ดีที่สุด
บึ๋ยบึ๋ย

อาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูก


วันนี้ฉันรู้สึกบึ๋ยบึ๋ย