บึ๋ยบึ๋ย


1

อาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

วันนี้ฉันรู้สึกบึ๋ยบึ๋ย


เสนอนิยามใหม่

บึ๋ยบึ๋ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง