นิยามที่ดีที่สุด
บุย บุย

บุยบุย=บาย บาย
บุย บุย ก็เพี้ยนมาจากบะบาย
ซึ่ง บะ บายก็เพี้ยนมาจาก บาย บาย


ไปล่ะนะ บุยบุย จุ้บ♥