บุย บุย


1

บุยบุย=บาย บาย
บุย บุย ก็เพี้ยนมาจากบะบาย
ซึ่ง บะ บายก็เพี้ยนมาจาก บาย บาย

ไปล่ะนะ บุยบุย จุ้บ♥


เสนอนิยามใหม่

บุย บุย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง