นิยามที่ดีที่สุด
เบยย , จุงเบย

เลย , จังเลย


เบื่อเธอจุงเบย = เบื่อเธอจังเลย - -