เบยย , จุงเบย


0

เลย , จังเลย

เบื่อเธอจุงเบย = เบื่อเธอจังเลย - -


เสนอนิยามใหม่

เบยย , จุงเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง