บายแจ้


1

เป็นคำทำใช้บอกลา

อิอิ บายแจ้


เสนอนิยามใหม่

บายแจ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง