นิยามที่ดีที่สุด
บายแจ้

เป็นคำทำใช้บอกลา


อิอิ บายแจ้