นิยามที่ดีที่สุด
เบียบ

ชายตัวดำที่มีแม่ชื่อเบียบตายแล้ว


อีเบียบที่ตายแล้ว