เบียบ


1

ชายตัวดำที่มีแม่ชื่อเบียบตายแล้ว

อีเบียบที่ตายแล้ว


เสนอนิยามใหม่

เบียบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง