บูรณ์ เดอะสตาร์


1

หนุ่มตี๋บ้านรวย

บูรณ์หน้าจืดแต่ฉันชอบ


เสนอนิยามใหม่

บูรณ์ เดอะสตาร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง