แบรนด์


1

ซุปไก่สกัด

รสต้นตำรับ
รสกลมกล่อม


1

ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพร 4 ชนิด

ผสมโสม
ผสมตังกุย
ผสมถั่งเฉ้า
ผสมเห้ดหลินจือ


เสนอนิยามใหม่

แบรนด์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง