แบร่ แบร่


1

คำที่ปัญญาอ่อนมาก สำหรับกู

ไงคุณมึงๆ แบร่ แบร่


เสนอนิยามใหม่

แบร่ แบร่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง