เบริฟ


2

ซื้อเสื้อกุหน่อย เสื้อเทพก็อปลายมาจากกูเกิ้ล ตัวละ500อิอิ

ควยเหยินร็อค


เสนอนิยามใหม่

เบริฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง