บรรทม


1

เป็นคำราชาศัพท์ แปลว่า นอน

ท่านทรงพระบรรทม


เสนอนิยามใหม่

บรรทม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง