นิยามที่ดีที่สุด
บรรทม

เป็นคำราชาศัพท์ แปลว่า นอน


ท่านทรงพระบรรทม