บรรลัง


1

= บรรลังก์ = ที่นั่ง
「อาจสับสนกับคำว่า ลัง (=ที่ใส่ของ) ลังเล (=ไม่แน่ใจ) ลังถึง (=ภาชนะสําหรับนึ่งของ)」

"ข้ามาทวงบรรลัง"「มาเฟียความดี ตาสว่าง @ 13:24 8/8/2557」


เสนอนิยามใหม่

บรรลัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง