บลาๆ


1

อีกหลายๆอย่าง

วันนี้ฉันจะกินไก่ทอด เค้ก น้ำส้ม และอีกบลาๆ


เสนอนิยามใหม่

บลาๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง