นิยามที่ดีที่สุด
แบล็ค

ไอ้เหี้ยอ้วน เป็นญาติกับคุริริน
ติดเกม ติดกระหรี่


ไอเหี้ยอ้วน

แบล็ค

บุคคลลึกลับที่ไม่มีไครรู้จักเขา เขาแฝงตัวอยู่กับผู้คน
หาอะไรกินตามซอกหลืบ บางคราวเขาก็มีปีก บางความก็มี 6 ขา

เอ๊ะเขาคือตัวอะไร....?


แบล็ค = แมงอะไร?