นิยามที่ดีที่สุด
บลาๆๆ

บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
กุว่าเเล้วมึงต้องอ่าน