บลาๆๆ


1

บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
กุว่าเเล้วมึงต้องอ่าน


เสนอนิยามใหม่

บลาๆๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง