เบลเซบับ ซิตี้ โจบอย


0

แก็งหีหมาของพวกกากๆ

เห้ยมึง แก็ง เบลเซบับ ซิตี้ โจบอย หรือป่าววะ


-1

คุ๊

คู๊


-1

คุ๊...วย........................................

คุ๊...วย.....................................


เสนอนิยามใหม่

เบลเซบับ ซิตี้ โจบอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง