นิยามที่ดีที่สุด
บลัสเตอร์

ท่าไม้ตายสุดยอดของหยง อณุภาพความร้ายแรงขั้นสูงสุด จนใครๆต้องหวาดหวั่น
ชื่อเต็ม หยงบลัสเตอร์


เรปบนมึงมึงโดนบลัสแร่ ปล.ตรัส

บลัสเตอร์

ท่าไม้ขั้นสูงสุดของหยง อานุภาพร้ายแรงสุดๆ จนใครๆต้องหวาดผวา ชื่อเต็ม หยงบลัสเตอร์


อัพ18+ ข้าสูบแล้วบลัส ทันทีทันใด