บลัสเตอร์


11

ท่าไม้ตายสุดยอดของหยง อณุภาพความร้ายแรงขั้นสูงสุด จนใครๆต้องหวาดหวั่น
ชื่อเต็ม หยงบลัสเตอร์

ไอสัส ระวังโดน หยงบลัสเตอร์นะเว้ย


0

ท่าไม้ตายสุดยอดของหยง อณุภาพความร้ายแรงขั้นสูงสุด จนใครๆต้องหวาดหวั่น
ชื่อเต็ม หยงบลัสเตอร์

เรปบนมึงมึงโดนบลัสแร่ ปล.ตรัส


-1

ท่าไม้ขั้นสูงสุดของหยง อานุภาพร้ายแรงสุดๆ จนใครๆต้องหวาดผวา ชื่อเต็ม หยงบลัสเตอร์

อัพ18+ ข้าสูบแล้วบลัส ทันทีทันใด


เสนอนิยามใหม่

บลัสเตอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง