เบว


1

เบล + เลว

นายนี่เบวมาก


เสนอนิยามใหม่

เบว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง