นิยามที่ดีที่สุด
แบ้ว

1. รูปแผลงของคำว่า "แล้ว" ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่มักพิมพ์พลาดบ่อยเนื่องมาจากแป้นที่อยู่ติดกัน
2. ดู "แอ๊บแบ๊ว"


"เจ้าขุนทอง มาแบ้ว มาแบ้วแจ้"