นิยามที่ดีที่สุด
บู่ว

boo - อาการแสดงความดูถูกด้วยการป่องแก้มเป่าลม อาจใช้คู่กับอีโม -3-


ซึนหวะ บู่ววววว -3-