บู่ว


12

boo - อาการแสดงความดูถูกด้วยการป่องแก้มเป่าลม อาจใช้คู่กับอีโม -3-

ซึนหวะ บู่ววววว -3-


เสนอนิยามใหม่

บู่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง