บล็อกโนเนะ


10

เว็บ Blognone.com (บล็อกนั้น) แต่คนส่วนใหญ่แม่งเสือกอ่านว่า โน-เนะ

พนักงานคนเดียวของบล็อกโนเนะตายแล้วเมียสองโหลจะได้อะไร?


3

เว็บต่อต้านสาวกแอปเปิล โดยสาวกกูเกิล

มาร์คพีคสาวกกูเกิล


เสนอนิยามใหม่

บล็อกโนเนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง