นิยามที่ดีที่สุด
เบลล่า

ยิ้มหวาน


จะเลือกใครระหว่างเจมส์จิ กะ พี่เวียร์