เบลล่า


1

ยิ้มหวาน

จะเลือกใครระหว่างเจมส์จิ กะ พี่เวียร์


เสนอนิยามใหม่

เบลล่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง