บลาบลาบลา~~


1

เป็นคำไม่มีความหมาย เอาไว้กวนตีนคนอื่น

หรืออีกความหมายนึงเอาไว้พูดเวลาคำพูดมันเยอะ

มัน:แล้วตกลงจะเอาไง
เรา:บลาบลาบลา~~

ครู:เอา วันนี้จะมาสอนสมการบลาบลาบลา


เสนอนิยามใหม่

บลาบลาบลา~~
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง