นิยามที่ดีที่สุด
บลาบลาบลา~~

เป็นคำไม่มีความหมาย เอาไว้กวนตีนคนอื่น

หรืออีกความหมายนึงเอาไว้พูดเวลาคำพูดมันเยอะ


มัน:แล้วตกลงจะเอาไง
เรา:บลาบลาบลา~~

ครู:เอา วันนี้จะมาสอนสมการบลาบลาบลา