บลา บลา บลา


1

เหมือนกับบ่นอะไรไปอ่ะครับ บลา บลา บลา บลา

เจ๊นี่บ่นอะไรก็ไม่รุ บลา บลา บลา อยู่นั้นแหละ


เสนอนิยามใหม่

บลา บลา บลา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง