นิยามที่ดีที่สุด
บลา บลา บลา

เหมือนกับบ่นอะไรไปอ่ะครับ บลา บลา บลา บลา


เจ๊นี่บ่นอะไรก็ไม่รุ บลา บลา บลา อยู่นั้นแหละ