เบลอ


1

ไม่ชัด

ภาพนี้เบลออ่ะ


เสนอนิยามใหม่

เบลอ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง