บิว


0

.................

.........................


เสนอนิยามใหม่

บิว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง