นิยามที่ดีที่สุด
บิว

.................


.........................