เบร้อ


1

แปลว่า โง่,ปญอ,บ้า

วันนี้อดไปเที่ยวเลย เบร้อจริง = วันนี้อดไปเที่ยวเลย บ้าจริง
เด็กคนนั้นสอบได้ที่สุดท้าย เบร้อเนอะ = เด็กคนนั้นสอบได้ที่สุดท้าย โง่เนอะ


เสนอนิยามใหม่

เบร้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง