นิยามที่ดีที่สุด
เบร้อ

แปลว่า โง่,ปญอ,บ้า


วันนี้อดไปเที่ยวเลย เบร้อจริง = วันนี้อดไปเที่ยวเลย บ้าจริง
เด็กคนนั้นสอบได้ที่สุดท้าย เบร้อเนอะ = เด็กคนนั้นสอบได้ที่สุดท้าย โง่เนอะ